Inschrijving

Inschrijvingen voor master SEC studenten

Na een kennismaking met de 1e-graadsopleiding en ESoE en jouw besluit de opleiding te gaan volgen moet je je inschrijven aan de TU/e. Hoe dat in zijn werk gaat hangt af van jouw persoonlijke situatie?

1. Je gaat de opleiding SEC volgen als student aan de TU/e en bent nog niet aan de TU/e ingeschreven

Je moet je bij STU (http://web.tue.nl/stu/) inschrijven als student aan de TU/e als student van de master SEC. Soms moet je daarvoor eerst aanmelden via Studielink.STU accepteert je inschrijving alleen als je door ESoE bent toegelaten.

  • Als wij op basis van getoonde/toegestuurde diploma’s je toelaatbaarheid snel hebben kunnen vaststellen, dan is daarvan al bericht aan STU gegeven en heb je daarvan een afschrift ontvangen.
  • Zo nodig wordt je toelaatbaarheid getoetst door de toelatings- en examencommissie
    • Bij een positief resultaat wordt je toelaatbaarheid door de opleiding aangemeld bij STU en krijgt je hiervan een afschrift.
    • Wanneer je nog een aantal schakelvakken moet doen voor je kunt worden toegelaten, of er onduidelijkheden zijn krijg je hiervan bericht. Daarbij wordt aangegeven op welke wijze je je het beste bij STU kunt inschrijven, bijvoorbeeld als schakelstudent of contractant.
    • Wanneer je niet kunt worden toegelaten wordt contact met je openomen.

Wanneer je (al dan niet met voorwaarden) kunt worden toegelaten wordt een leerovereenkomst opgesteld waarin je schakelvakken, aanvullende vak-eisen en je studieprogramma in detail zijn omschreven. Wanneer hierover overeenstemming bestaat moet je deze komen ondertekenen op het ESoE-secretariaat – je krijgt hiervoor een uitnodiging.

Let op:
- De toelatings- en examencommissie vergadert iedere maand en in ieder geval eind augustus. Toch kan het voorkomen dat dit proces enige weken in beslag neemt. Is dat het geval, neem dat contact op met de coördinator (esoe.coordinator@tue.nl) om te kijken hoe kan worden voorkomen dat je de eerste onderwijsactiviteiten mist.
- Je Inschrijving aan de TU/e wordt pas actief, als je het collegegeld hebt betaald. Pas dan kun je gebruik aan maken van de TU/e faciliteiten, krijg je toegang tot OSIRIS (onderwijsinformatiesysteem), en krijg je een TU/e email.

2. Je gaat de opleiding SEC volgen als student aan de TU/e en bent al wel aan de TU/e of een andere universiteit ingeschreven

Ook nu moet worden vastgesteld dat je toelaatbaar bent. De procedure verloopt globaal als hierboven. Op je leerovereenkomst c.q. toelatingsbewijs zal worden aangegeven op welke manier je je bij STU voor de opleiding dient in te schrijven.

Let op:De toelatingscommissie geeft aan dat je eerst schakelvakken moet doen. Formeel ben je nog niet toegelaten. Je studieovereenkomst geeft aan welke vakken je moet doen voor dat je kan worden toegelaten. De overeenkomst vermeldt ook HOE je je moet inschrijven. Als je je moet inschrijven als schakelstudent betaal je geen collegegeld, maar ontvang je een rekening per vak. Daarnaast is het bindende studieadvies (BSA) van toepassing!!!!