Special Master's track Manufacturing Systems Engineering

Manufacturing Systems Engineering is een voor Nederland unieke opleiding op het snijvlak van machine technologie en bedrijfsprocessen. De opleiding voorziet in de behoefte van de industrie naar “brede ingenieurs” die begrip hebben van zowel de technologie van machines als de complexe omgeving waarin deze machines werken.

Uitdaging op meerdere niveau’s

Door de digitalisering en automatisering bevindt de industrie zich momenteel in een stroomversnelling. De hele keten van producten, machines, fabrieken, distributiecentra en klanten, ofwel the Internet of Things, kunnen informatie delen en uitwisselen. Om dit netwerk van informatie optimaal te benutten voor een effectieve en efficiënte productie moet de manufacturing systems engineer van de toekomst kennis hebben van de hele keten: vanaf de techniek in de machine tot aan het niveau van supply chains. De masteropleiding Manufacturing Systems Engineering biedt deze combinatie van technische kennis over high-tech productiesystemen en  kennis over productieprocessen en distributienetwerken, en leert hoe deze kennis effectief kan worden toegepast op zowel systeem als netwerk niveau.  Met andere woorden: een uitstekende basis voor een sturende rol in de high-tech manufacturing industrie!

Speciaal masterprogramma

Dit speciale masterprogramma is formeel een afstudeerrichting binnen de masteropleiding Mechanical Engineering en binnen de masteropleiding Operations Management & Logistics. Na afronding van dit speciale masterprogramma ontvang je het diploma van de masteropleiding Mechanical Engineering of Operations Management & Logistics met als specialisatie Manufacturing Systems Engineering.