Kwaliteitszorg

We vinden het belangrijk om de kwaliteit van ons onderwijs continu te blijven verbeteren, daarom meten we op de TU/e regelmatig en op verschillende manieren de kwaliteit van ons onderwijs. Jouw mening geven is dus belangrijk, want alleen zo weten we ons onderwijs wordt beoordeeld en wat we moeten verbeteren. Om de kwaliteit te meten, gebruiken we verschillende instrumenten.  

We evalueren de vakken door met studenten in gesprek te gaan en door vakenquêtes af te nemen. Nadat een vak is afgelopen, krijg je via de e-mail een uitnodiging om in Evalytics een evaluatie in te vullen. Je kunt dan aangeven wat er goed ging en welke mogelijkheden er voor verbetering zijn.  

De resultaten van de gesprekken en de vakenquêtes worden besproken met de verantwoordelijke docent, binnen de opleidingscommissie en de adviescommissie Bachelor College/Graduate School en zijn beschikbaar voor examencommissies. De resultaten kunnen aanleiding zijn voor aanpassingen in het onderwijs.