Onderwijsvormen

Op de TU/e wordt gewerkt met verschillende onderwijsvormen. Hieronder staan kort de meest voorkomende vormen weergegeven:

  • Hoorcolleges waarbij een docent uitleg geeft over de theorie van een vak
  • Instructie- of werkcolleges waarbij je onder begeleiding van een docent of tutor werkt aan opdrachten, dit is veelal voor de wiskundige vakken
  • Groepsprojecten waarbij je samen met je medestudenten in groepen werkt aan typische bedrijfskundige opdrachten
  • Challenge Based Learning (CBL)/Ontwerpgericht onderwijs (OGO) waarbij je de theorie toepast in challenges of opdrachten
  • Videocolleges zijn online weergaven van een live college. Deze zijn beschikbaar via de TU/e onderwijs videocatalogus (inloggen noodzakelijk)

Soms is vooraf aangegeven dat je je notebook voor een van de onderwijsvormen dient te gebruiken