Pre-master programma's

Je bent toelaatbaar tot een pre-master programma van de TU/e als je in het bezit bent van een passend Bachelor Diploma (HBO of WO). Daarnaast geldt dat je vanaf september 2020 moet voldoen aan onze Engelse taalvaardigheidseisen en voor de meeste pre-master programma's een bepaald aantoonbaar niveau wiskunde dient te hebben. Zo ben je er zeker van dat je over voldoende kennis beschikt om een pre-master programma succesvol te kunnen afronden. Meer informatie over deze voorwaarden lees je hieronder. Informatie over de pre-master programma's per opleiding vind je in het linker menu.

WISKUNDE
Om met succes een TU/e pre-master programma af te kunnen ronden, heb je een gedegen kennis nodig van wiskunde B of T. Daarom dien je, wanneer je je aanmeldt voor een pre-master programma, te laten zien dat je (minimaal) beschikt over wiskundeniveau B of T op VWO-niveau.

Dit kun je als volgt doen:

  • Je hebt een VWO diploma met wiskunde B, of
  • Je hebt de wiskundetoets B behaald die wordt aangeboden door de TU/e, of
  • Je overlegt een certificaat voor wiskunde B of T van één van deze externe partijen:

TU/e wiskundetoets B
De TU/e wiskundetoets B wordt drie keer per jaar aangeboden: in april, mei/juni en november. Je kiest zelf wanneer je deelneemt aan de toets. Haal je de toets niet? Dan kun je ervoor kiezen om mee te doen met een volgende toets.

Wil je in september starten met een pre-master programma? Dan dien je vóór 1 september van dat jaar je toets (of je certificaat van de Open Universiteit of van Boswell-Bèta) te behalen om toegelaten te kunnen worden. Start je in februari? Dan dien je de toets uiterlijk per 1 december van het voorgaande jaar te behalen. Je kunt niet starten met een pre-master programmaals je je toets niet hebt gehaald. Met andere woorden: het cijfer moet voor 1 september dan wel 1 december bekend zijn.

Kosten
Om deel te nemen aan de wiskundetoets van de TU/e, betaal je een bedrag van ongeveer €80 per deelname.

Meer informatie over aanmelden en oefenen voor de wiskundetoets wordt begin volgend jaar op deze webpagina gepubliceerd.

Uitzonderingen

Wil je je inschrijven voor een pre-master programmabij Bouwkunde of Industrial Design, dan gelden de voorwaarden voor wiskunde niet. Echter, omdat een gedegen kennis van wiskunde onmisbaar is voor het afronden van je Masteropleiding aan de TU/e, raden we je sterk aan om je wiskundekennis te testen voordat je aan een pre-master programma begint.

Wil je je inschrijven voor een pre-master programma Wiskunde? Dan gelden strengere voorwaarden. Neem contact op met de studentenadministratie van Wiskunde voor meer informatie.

ENGELS
Om succesvol deel te kunnen nemen aan een TU/e-programma, moet je Engels van een behoorlijk niveau zijn om de opleiding goed te kunnen volgen. Daarom dien je, wanneer je je aanmeldt voor een pre-master programma, te laten zien dat je (minimaal) beschikt over Engels VWO niveau.

Dit kun je als volgt doen:

Kosten
De kosten voor het verkrijgen van een certificaat Engels verschillen per instituut. Meer informatie kun je vinden op de TOEFL website, de IELTS website of bij het British Language Training Centre (BLTC). Denk in ieder geval aan een bedrag tussen €230 en €350.

Timing
Wil je in september starten met een pre-master programma? Dan dien je vóór 1 september van dat jaar je Engels certificaat te behalen om toegelaten te kunnen worden. Start je in februari? Dan dien je je certificaat uiterlijk per 1 december van het voorgaande jaar te behalen. Met andere woorden: het cijfer moet voor 1 september dan wel 1 december bekend zijn. Je kunt zelf kiezen waar en wanneer je je certificaat wil halen. Kijk op bovenstaande websites voor de beschikbare data.

Tenslotte
De termijnen van 1 september en 1 december zijn zogenaamde fatale termijnen. Wanneer op dat moment niet is aangetoond dat je voldoet aan de voorwaarden voor wiskunde en Engels, dan ben je niet toelaatbaar voor het pre-master programma. Je moet dan wachten tot het pre-master programma opnieuw start. Zorg er dus voor dat je tijdig aan de voorwaarden voldoet.

De voorwaarden zullen vanaf collegejaar 2020-2021 ook worden opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).