Schakelprogramma Chemical and Process Technology

De faculteit Scheikundige Technologie biedt twee schakelprogramma’s aan: Chemical and Process Technology (CPT) en Molecular Systems and Materials Chemistry (MSMC). Elk van deze schakelprogramma’s bereidt voor op de overeenkomstige afstudeerrichting binnen de masteropleiding Chemical Engineering. 

Schakelprogramma CPT
OmschrijvingPlanningCodesp
Calculus variant BQ12WBB05
Thermodynamica voor schakelstudentenQ16A1S05
Voortgezette Calculus voor schakelstudentenQ26A2S02,5
Lineaire Algebra voor schakelstudentenQ26A6S02,5
Fysische Transportverschijnselen voor schakelstudentenQ2+Q36P1S05
ScheidingstechnologieQ36P2X05
Chemische ReactorkundeQ46P4X05
  Totaal30

Vakinformatie is terug te vinden op Osiris door de vakcode in te vullen bij activiteiten.

Studievoortgangseis

Schakelstudenten dienen het schakelprogramma van 30 studiepunten binnen één studiejaar te hebben afgerond.