Schakelprogramma Human-Technology Interaction

Als HBO-bachelor kun je niet zonder meer beginnen aan een Masteropleiding van een universiteit. Bij de TU/e moet je daarom ook eerst een aantal vakken volgen om toegelaten te kunnen worden tot de Masteropleiding: het zogenaamde schakelprogramma.

Als HBO-ingenieur kun je instromen in de Masteropleiding Human-Technology Interaction (HTI) na het succesvol afronden van het schakelprogramma HTI. Het standaard schakelprogramma omvat 30 studiepunten en bevat vakken op het gebied van psychologie, wiskunde, statistiek en onderzoeksmethoden.

Voor toelating moet je in ieder geval een officieel verzoek indienen bij de Facultaire Toelatingscommissie (IE&IS-FTC). Voor nadere informatie kun je terecht bij Informatie Schakel MSc IE&IS.

Na het afronden van het schakelprogramma ontvang je een bewijs van toelating voor de HTI-masteropleiding.