Schakelprogramma Molecular Systems and Materials Chemistry

De faculteit Scheikundige Technologie biedt twee schakelprogramma’s aan: Chemical and Process Technology (CPT) en Molecular Systems and Materials Chemistry (MSMC). Elk van deze schakelprogramma’s bereidt voor op de overeenkomstige afstudeerrichting binnen de masteropleiding Chemical Engineering. 

Schakelprogramma MSMC
OmschrijvingPlanningCodesp
Calculus variant BQ12WBB05
Thermodynamica voor schakelstudenten Q16A1S05
Voortgezette Calculus voor schakelstudentenQ26A2S02,5
Lineaire Algebra en Statistiek Q26A6X05
Organische ChemieQ36M1X05
Inleiding Chemische Binding voor schakelstudentenQ36A4S02,5
Materiaalkunde voor schakelstudentenQ36M3S05
Totaal 30

Het schakelprogramma van de track MSMC kan worden afgerond in Q3, zodat eventueel in Q4 nog een start kan worden gemaakt in de Master Chemical Engineering (track MSMC).

Studievoortgangseis

Schakelstudenten dienen het schakelprogramma van 30 studiepunten binnen één studiejaar te hebben afgerond.

Vakinformatie is terug te vinden op http://onderwijs.tue.nl; door de vakcode in te vullen bij activiteiten.