Tentamenroosters

Je persoonlijke rooster kun je zien in My Timetable. Hier kun je ook je tentamenroosters vinden voor de vakken waarvoor je je hebt ingeschreven.

Succes met je tentamens - voorkom tentamenfraude

Tijdens je tentamens wil je natuurlijk optimaal te presteren. Dit gaat het beste als er duidelijke regels zijn om de tentamenafname zo goed mogelijk te laten verlopen.

Voorkom dat je betrokken raakt bij een onregelmatigheid of een vermoeden van fraude en zorg daarom dat je in ieder geval:

  • 15 minuten voor aanvang van het tentamen aanwezig bent;
  • je kunt legitimeren met campuskaart of geldig legitimatiebewijs;
  • de instructies op het voorblad zorgvuldig leest;
  • mediadragende devices (zoals telefoons en smart watches) uitschakelt en opbergt in een gesloten tas.

Wanneer onze surveillanten fraude vermoeden of wanneer er zich onregelmatigheden voordoen, zullen zij hiervan een proces verbaal opmaken voor de Examencommissie. Meer informatie over Toetsen en beoordelen en de Regeling Centrale Tentamenafname, klik hier.