Advies en begeleiding

Het studentenleven is één van de boeiendste periodes in je leven. Toch zijn er misschien nog zaken waar je vragen over hebt.

Studieadviseur

Als je last hebt van tentamenvrees, black-outs, problemen met studeren of andere problemen van persoonlijke aard dan kan de studieadviseur hulp bieden.

Bij een studieadviseur kun je tijdens je studie aankloppen voor een persoonlijk gesprek, maar soms zal de studieadviseur ook studenten zelf op gesprek vragen naar aanleiding van de studievoortgang. De gesprekken zijn vertrouwelijk en vinden vanzelfsprekend in een open sfeer plaats.

De studieadviseur kan helpen met dingen als studieschema's, tijdsplanning en manieren van studeren, maar kan je ook doorverwijzen naar de studentendecaan, -psycholoog of -arts.

Elke faculteit heeft een eigen studieadviseur.

Studentenadviseurs

Je twijfelt over de studie, je studieplanning kan beter, je persoonlijke omstandigheden zijn niet geheel optimaal of het eind van je studie is in zicht en je wilt meer weten over solliciteren.

Bij het Onderwijs en Studenten Service Centrum (STU) kun je terecht met al dit soort vragen. Het STU biedt individuele begeleiding aan studenten, aio’s en toio’s van de TU/e. Hier zijn geen kosten aan verbonden. De studentenadviseurs van het STU werken kortdurend en oplossingsgericht.

Heb je interesse? Maak dan een afspraak met één van de studentenadviseurs via de servicedesk van het STU.

Studentendecaan

Studenten kunnen bij de studentendecaan terecht voor informatie en advies op verschillende gebieden, die niet met de inhoud van de studie te maken hebben. Ook kunnen studentendecanen je helpen een aantal zaken te regelen.

Je kunt denken aan:

  • Studiefinanciering
  • Financiële ondersteuning in geval van studievertraging door bijzondere omstandigheden
  • In- en uitschrijving
  • Uitstel bindend studieadvies (BSA)
  • Bestuursbeurzen
  • Indienen van een klacht of bezwaar of het starten van een beroepsprocedure
  • Faciliteiten bij het studeren met een functiebeperking of chronische ziekte
  • Studeren en topsport
  • Toelating met een niet-regulier diploma

Aan gesprekken met een studentendecaan zijn geen kosten verbonden. Het is verstandig op tijd de hulp van een studentendecaan te vragen; de kans is dan het grootst dat de studentendecaan je kan helpen. Heb je interesse? Maak dan een afspraak via de servicedesk van het STU.

Vertrouwenspersonen en klachtencommissie

De TU/e heeft twee vertrouwenspersonen aangewezen om studenten of medewerkers die met dit soort ongewenst gedrag te maken hebben, bij te staan bij het zoeken naar een oplossing en bij het eventueel indienen van een formele klacht.