Contact Technische Natuurkunde

Opleidingsdirecteur

Onderwijsbureau

Openingstijden: dagelijks 11:00-15:00
FLX 0.125
T 040-247 4391  /4515  /3880
OnderwijsN@tue.nl

Examencommissie

Studieprogrammacommissie

Faculteitsbestuur

Secretariaat

Postbus 513
5600 MB Eindhoven
T 040 247 42 61
F 040 246 74 53
secretariaat.phys@tue.nl