Regelingen en Gedragscodes

Op deze pagina staan alle centrale regelingen en gedragscodes. Opleidingsspecifieke regelingen, zoals de onderwijs en examenregeling van een opleiding(OER), zijn te vinden op de pagina's van de majors en de masteropleidingen.

Regelingen

In de vermelde Regelingen zijn de voorwaarden opgenomen op grond waarvan een bepaalde regeling toepasselijk is. In het studentenstatuut zijn de rechten en plichten opgenomen die de TU/e en studenten ten opzichte van elkaar hebben, vastgelegd.

Toetsen, examencommissies, fraude en plagiaat

Alle regelingen rond toetsen, examencommissies en fraude en plagiaat kun je vinden op de pagina's Toetsen en beoordelen.

Gedragscodes

De Technische Universiteit Eindhoven hecht grote waarde aan normen, waarden en integriteit binnen haar organisatie. Dit geldt ook voor studenten binnen het onderwijs, als ook binnen de TU/e-omgeving. Om dit te kunnen waarborgen heeft de TU/e diverse gedragscodes opgesteld.

Overgangsregelingen Bachelor College

Het Bachelor College zorgt ervoor dat de bacheloropleidingen ingrijpend worden veranderd. Studenten die zijn begonnen met hun bacheloropleiding voor september 2012, kunnen hierdoor te maken krijgen met overgangsregelingen Bachelor College.