Uitzonderingen

Het kan zijn dat je een goede reden hebt, waardoor je te laat bent met aanmelden. Hiervoor kun je contact opnemen met de studentendecaan. Dit gebeurt alleen in het geval van erkende persoonlijke omstandigheden. Doe dit in ieder geval voor de start van het kwartiel.

Persoonlijke omstandigheden

Onder persoonlijke omstandigheden wordt verstaan: ziekte, functiestoornissen en bijzondere familieomstandigheden. Wanneer je kunt aantonen dat je je door persoonlijke omstandigheden niet tijdig hebt kunnen aanmelden, dan dien je dit zo spoedig mogelijk te melden bij de studentendecaan. De TU/e gaat vertrouwelijk om met alle meldingen van persoonlijke omstandigheden.

Wanneer de studentendecaan besluit de persoonlijke omstandigheid te erkennen, dan ben je geen administratiekosten verschuldigd. ESA zal dan ervoor zorgen dat je je voor de vakken alsnog via Osiris kunt aanmelden. Als in deze situatie het kwartiel al begonnen is, dient de docent nog uitsluitsel te geven of deelname nog mogelijk is.