Begeleiding TU/e

De TU/e heeft veel aandacht voor de begeleiding van haar studenten. Als je te maken krijgt met persoonlijke omstandigheden of je hebt een functiebeperking waardoor je studie vertraging oploopt, dan kun je gebruik maken van deze begeleiding. Je moet hierin echter zelf het initiatief nemen. Geen gebruik maken van de begeleiding die de TU/e biedt kan consequenties hebben voor een eventueel uitgesteld BSA.

Je kunt als student zowel gebruik maken van begeleiding op de faculteit waar je studeert, als van begeleiding via Education and Student Affairs (ESA).

Faculteit

Zo kennen alle faculteiten studieadviseurs die er zijn voor allerhande vragen over je opleiding. De studieadviseur is niet gekoppeld aan een bepaalde casus, project of vak, maar is er voor alle aspecten van de opleiding.

Je kunt als student de studieadviseur raadplegen over allerlei onderwerpen die je studievoortgang of studieplanning beïnvloeden. Dit gebeurt meestal in een persoonlijk gesprek waartoe de student of de studieadviseur het initiatief kan nemen.

De gesprekken zijn vertrouwelijk en vinden vanzelfsprekend in een open sfeer plaats. Punten die tijdens een gesprek aan de orde kunnen komen zijn onder andere je studieschema, tijdsplan, manier van studeren en eventuele persoonlijke omstandigheden.

Naast studieadviseurs zijn er op faculteiten eerstejaars coördinatoren, mentoren, tutoren en studiecoaches betrokken bij het begeleiden van studenten. Dit verschilt echter per faculteit. Bij alle vormen van begeleiding geldt dat je zelf het initiatief moet nemen wanneer er iets aan de hand is.

Education and Student Affairs (ESA)

Naast de begeleiding op je eigen faculteit kun je ook terecht bij Education and Student Affairs (ESA).

ESA is het centrale punt op de Technische Universiteit Eindhoven waar studenten, ontwerpers, promovendi en medewerkers terecht kunnen met allerlei vragen rondom studentenadministratie, internationalisering en student- en studiebegeleiding.

Hierbij kun je denken aan:

  • In- en uitschrijving van (buitenlandse) studenten
  • Betaling, administratie en informatie rondom de notebooks
  • Studiefinanciering, beurzen en financiële ondersteuning bij studievertraging
  • Loopbaanadvisering en trainingen
  • Introductieweek
  • Ombudsfunctie
  • Individuele begeleiding