Gedragscode Computergebruik

Studenten en medewerkers gebruiken vrijwel dagelijks een computer en internet voor hun studie en werk. De TU/e wil dit graag faciliteren door goede voorzieningen ter beschikking te stellen. Hieraan zijn echter ook risico’s van oneigenlijk gebruik verbonden. Daarom zijn spelregels voor het gebruik van de computer, het TU/e-netwerk en internetgebruik nodig.

De TU/e heeft deze spelregels vastgelegd in een ‘Reglement computergebruik en netwerkgebruik’. Hierin staat omschreven hoe je als student of medewerker van de TU/e de beschikbare ICT-voorzieningen mag gebruiken, hoe de aansprakelijkheid geregeld is en welke maatregelen de TU/e neemt als er sprake is van misbruik van de voorzieningen.  Het reglement geldt ook voor gasten.

Basisregels

In het genoemde reglement zijn de voorwaarden en procedures rondom het gebruik van computer en netwerkvoorzieningen tot in detail vastgelegd. Met gezond verstand en het naleven van een aantal ‘basisregels’ kom je echter een heel eind. We zetten de belangrijkste spelregels op een rij:

  • Je mag de geboden computer en netwerkvoorzieningen van de TU/e (in beperkte mate) voor privédoeleinden gebruiken. Het spreekt voor zich dat je ervoor zorgt dat dit je normale werkzaamheden (en die van anderen) niet belemmert, en dat je de fatsoens- en wettelijke normen die normaal gesproken gelden, ook hanteert bij het gebruik van de ICT-voorzieningen van de TU/e.
  • Let erop dat je activiteiten de TU/e-voorzieningen niet te zwaar belasten. Verstuur bijvoorbeeld geen grote hoeveelheden berichten of berichten van zo’n grote omvang dat ze het systeem kunnen vertragen.
  • Gebruik je gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres alleen persoonlijk, geef deze gegevens niet aan iemand anders. Let er ook op dat je een computer waarop je ingelogd bent niet onbeheerd achterlaat. Bij misbruik van je account ben je namelijk zelf aansprakelijk.
  • Let erop dat boodschappen die je verstuurt niet kwetsend, beledigend, discriminerend, of op een andere wijze ongepast zijn.
  • Vanzelfsprekend  gebruik je de TU/e-voorzieningen niet voor illegale activiteiten, zoals hacken, kraken van beveiligingscodes en het illegaal downloaden of kopiëren van files.
  • Natuurlijk verstuur je geen kettingbrieven, reclameboodschappen of andere ‘spam’ berichten.
  • Laat de systeeminstelling van de voorzieningen van de TU/e intact en ga zorgvuldig met de geboden voorzieningen om.
  • Je mag de hardware en de software die de TU/e je ter beschikking stelt niet gebruiken voor reclame uitingen en voor commerciële doeleinden en je mag ze niet aan derden ter beschikking stellen. Als je dat toch doet en aan de TU/e wordt een boete opgelegd dan zal deze boete aan jou doorberekend worden.

Procedures en maatregelen

Als onjuist gebruik van de computer- en netwerkvoorzieningen van de TU/e wordt vermoed, kan de TU/e stappen hiertegen ondernemen.Zo is de TU/e onder bepaalde omstandigheden verplicht om gegevens en/of bestanden van een computer ter beschikking te stellen als de autoriteiten hierom vragen.

Ook kan de TU/e een onderzoek instellen als zij onrechtmatig gebruik van de gebruikersnaam, wachtwoord of gegevens vermoedt. Als student of medewerker van de TU/e ben je verplicht om aan een dergelijk onderzoek mee te werken. Uiteraard houdt de TU/e zich daarbij aan de regels zoals die zijn omschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Mocht er inderdaad sprake zijn van onrechtmatig gebruik van de computer- en netwerkvoorzieningen van de TU/e, dan is de TU/e genoodzaakt vervolgstappen te nemen. Meldingen voor misbruik bij studenten lopen via de Commissie gedragscode computergebruik. Voor medewerkers volgt de TU/e de procedure en maatregelen bij misbruik van TU/e-computer en –netwerkvoorzieningen zoals die is vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Sancties lopen, afhankelijk van de ernst van de overtreding, uiteen van een waarschuwing tot een (tijdelijke) afsluiting van de TU/e-voorzieningen, tot ontslag.