Harde knip

Sinds 1 september 2012 heeft de TU/e de zogenaamde Harde Knip ingevoerd. De invoering van de Harde Knip komt voort uit de invoering van de bachelor-master structuur in 2002. De bachelor- en de masteropleidingen zijn sinds deze invoering aparte opleidingen met eigen eindtermen en instroomeisen.

De Harde Knip houdt in dat je kunt starten met een masteropleiding wanneer je je bacheloropleiding hebt afgerond. Hbo- en w.o. schakelstudenten moeten hun schakelprogramma volledig afgerond hebben om met hun masteropleiding te mogen starten.

Wel mogen schakelstudenten met toestemming van de Examencommissie maximaal 20 studiepunten aan mastervakken volgen tijdens hun schakelprogramma, wanneer de student aantoonbaar nadeel ondervindt van de programmering van het schakelprogramma. Ze krijgen echter geen masterinschrijving.

Voor wie

De Harde Knip geldt voor alle studenten die met een masteropleiding aan de TU/e willen beginnen.
Het betreft dus bachelorstudenten van de TU/e, andere Nederlandse en internationale universitaire bachelorstudenten, en hbo- en w.o. schakelstudenten.

Startmomenten masteropleidingen

Alle TU/e-masteropleidingen hebben minimaal twee startmomenten voor externe studenten: aan het begin van het eerste semester en aan het begin van het tweede semester. Je kunt dus  starten met je masteropleiding in september of  in februari.

Sommige masteropleidingen starten vier keer per jaar namelijk bij het begin van elk kwartiel. Meer informatie hierover vind je op de websites van de masteropleidingen.

Voor studenten die een bacheloropleiding of een schakelprogramma aan de TU/e hebben afgerond geldt dat ze zich kunnen inschrijven voor een masteropleiding op het moment dat de bacheloropleiding of het schakelprogramma is afgerond. Zij hoeven dus niet te wachten tot het eerstvolgende startmoment.

Schakelprogramma

Ook studenten in een hbo-schakelprogramma of w.o.-schakelprogramma (voor studenten die een universitaire bacheloropleiding hebben afgerond die niet naadloos aansluit op de TU/e masteropleiding ), moeten eerst hun TU/e-schakelprogramma afronden voordat ze met de masteropleiding mogen beginnen.