Klachten en Geschillen

Wanneer je een klacht hebt of het niet eens bent met een bepaalde beslissing, dan kun je je wenden tot de faciliteit die is ondergebracht bij Education and Student Affairs (ESA). Hier kun je aan de balie, schriftelijk of digitaal terecht voor het indienen van een klacht of geschil. Geschillen zijn zowel bezwaren als beroepen. De faciliteit beoordeelt of er sprake is van een klacht, een beroep of een bezwaar. Jij hoeft daar dus niet over na te denken.

Voordat je formele stappen onderneemt is het raadzaam om eerst contact op te nemen met de instantie of persoon tegen wie je beroep wilt instellen of bezwaar wil maken, dan wel tegen wie je een klacht wil gaan indienen.  Vaak kun je tot een oplossing van het probleem komen zonder de formele paden te bewandelen. Vanzelfsprekend kunnen ook de studieadviseurs je hierbij adviseren.
 
Wat gebeurt er als je besluit een klacht in te dienen, of bezwaar of beroep wilt aantekenen? Nadat de faciliteit de klacht of het geschil heeft ontvangen, wordt de klacht of het geschil doorgeleid naar de juiste instantie, die de zaak in behandeling neemt. Bij instantie kun je denken aan het faculteitsbestuur of het College van Bestuur, maar ook het College van Beroep voor de Examens (CBE). De faciliteit noteert wanneer de klacht of het geschil bij haar is binnengekomen en stuurt jou een ontvangstbevestiging. De faciliteit houdt de verdere afhandeling goed in de gaten en let erop of binnen de daarvoor geldende termijn de klacht of het geschil wordt afgehandeld. Mocht de student een geschil of een klacht rechtstreeks naar een instantie van de instelling hebben gezonden, dan moet die instantie dit stuk eerst ter registratie doorsturen naar de faciliteit, voordat met de behandeling van de klacht of het geschil wordt gestart.