Overgangsregelingen Bachelor College

Uitfasering van het onderwijs

De bestaande bacheloropleidingen worden uitgefaseerd volgens het principe N+1:

  • Het onderwijs van het eerste jaar van de bacheloropleiding wordt in 2011-2012 voor de laatste keer regulier verzorgd. In 2012-2013 wordt het onderwijs van het eerste jaar op “passende” wijze verzorgd. Hieronder wordt uitgelegd wat er met passend onderwijs wordt bedoeld.
  • Het onderwijs van het tweede jaar van de bacheloropleiding wordt voor het laatst regulier verzorgd in 2012-2013 en wordt in 2013-2014 op “passende” wijze verzorgd.
  • Het onderwijs van het derde jaar van de bacheloropleiding wordt in 2013-2014 voor het laatst regulier en in 2014-2015 op “passende” wijze verzorgd.

Passend onderwijs

In het jaar dat het onderwijs passend wordt aangeboden, wordt voor het afleggen van een tentamen ten minste twee maal de gelegenheid geboden. Met passend onderwijs wordt verder bedoeld dat in dat jaar het onderwijs kan worden gevolgd via videocolleges en/of responsiecolleges en/of inloopspreekuur bij de docent alsmede alternatieve colleges. De invulling van de passende onderwijsvorm verschilt per vak.  

Wanneer je het vak na afloop van het jaar waarin het onderwijs passend werd aangeboden, niet hebt behaald dan kun je de examencommissie verzoeken om een vervangend vak zoals die binnen de opleiding nieuwe stijl wordt aangeboden.

Studenten die meer uitlopen dan N+2 worden overgezet naar het nieuwe curriculum. Zij vallen dan onder de OER van de herziene opleiding in het Bachelor College. De Examencommissie zorgt  ervoor dat de behaalde studieresultaten van het oude programma worden ingepast in het herziene curriculum.

Schematisch ziet de uitfasering van het onderwijs en de oude opleidingen er zo uit:

Uitfasering onderwijs van oude bacheloropleidingen

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

2011/12

R

RR

2012/13

PRR

2013/14

XPR
2014/15NXP
2015/16NXX
2016/17NNN

R = regulier onderwijs voor alle vakken uit dit jaar van de oude bacheloropleiding
P = passend onderwijs voor alle vakken uit dit jaar van de oude bacheloropleiding
X = geen onderwijs meer voor vakken uit dit jaar van de oude bacheloropleiding, studenten moeten vervangend onderwijs kiezen uit de nieuwe programma’s
N= studenten worden overgeplaatst naar het nieuwe curriculum

Studenten die in 2011 zijn begonnen (cohort 2011) met de bacheloropleiding krijgen als eerste te maken met de afbouw van de oude bacheloropleidingen. Na afloop van hun eerste jaar krijgen ze een bindend studieadvies. Voor dit cohort geldt het volgende:

Overgangsregeling cohort 2011

Voortgang na afloop 2011/12

Overgangsregeling

40 sp of meer

Voorzetten oude bacheloropleiding

- passend onderwijs 2012/13 gemiste vakken

- overgangsmatrix vakken oude stijl à nieuwe stijl

30 ≤ sp < 40

Overstappen nieuwe bacheloropleiding

< 30 sp

n.v.t. want negatief bsa

Studievoortgang 40 sp of meer
Studenten uit het cohort 2011 die 40 sp of meer hebben behaald na afloop van hun eerste jaar mogen doorgaan in de oude opleiding. De achterstand die ze hebben opgelopen (max 20 sp) kunnen zij inhalen door het passend onderwijs dat komend jaar wordt gegeven. Mochten ze na afloop van het tweede jaar van hun opleiding de eerstejaars vakken nog niet allemaal hebben afgerond, dan kunnen ze gebruik maken van de facultaire overgangsmatrix per vak (zie onder).

Studievoortgang tussen 30 en 40 sp
Studenten uit het cohort 2011 die meer dan 30 maar minder dan 40 sp hebben behaald, wordt dringend geadviseerd over te stappen naar de nieuwe bacheloropleiding. Immers, hun studieachterstand is aanzienlijk (tussen de 20 en 30 sp) en naar verwachting komen ze hierdoor in de problemen in hun bacheloropleiding in afbouw. Bovendien krijgen ze een studiecontract waardoor ze niet alle tweedejaars vakken mogen volgen.

Overgangsmatrices vakken per bacheloropleiding

Per bacheloropleiding wordt een overgangsmatrix op vakniveau samengesteld. Deze matrix bevat alle vakken van de oude bacheloropleiding met daarbij vermeld of en hoe dit vak terugkomt in de nieuwe herziene bacheloropleiding.

Deze matrix is bedoeld voor studenten die in de oude opleiding zitten en qua studievoortgang niet hoeven over te stappen naar de nieuwe opleidingen van het BC. Oude vakken zullen in sommige gevallen niet meer worden aangeboden op het moment dat  deze studenten ze willen volgen. Deze studenten kunnen, met toestemming van de Examencommissie,  enkele vakken van hun oude bacheloropleiding vervangen door vakken van het nieuwe curriculum.

We kunnen ons voorstellen dat de overgangsregelingen er ingewikkeld uitzien. Je kunt daarom bij vragen terecht bij de studieadviseur van je opleiding.