Studentenstatuut

In het studentenstatuut staan de rechten en plichten die de TU/e en de student ten opzichte van elkaar hebben; de wet schrijft voor dat er een studentenstatuut moet zijn en dat dit bekend gemaakt moet worden aan de studenten. Het studentenstatuut bestaat uit twee delen: een instellingsdeel (geldt voor de gehele TU/e) en een opleidingsdeel (is per opleiding verschillend); het opleidingsdeel is te vinden op de faculteitspagina's van de digitale studiegids.

Het instellingsdeel van het studentenstatuut van de TU/e is voornamelijk gebaseerd op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW), maar ook andere wetten komen soms zijdelings ter sprake.

  1. Algemene Bepalingen
  2. Toegang en Toelating
  3. Rechten en Plichten Verbonden aan Inschrijving
  4. Onderwijs
  5. Tentamens en Examens
  6. Deelname Studenten aan Universitaire en Facultaire Organen
  7. Rechtsbescherming
  8. Gedragsregels
  9. Overzicht Regelingen