Overzicht Regelingen

van in het studentenstatuut vermelde TU/e-REGELINGEN. 

Facultaire regelingen

  • Onderwijs-en examenregelingen van de opleidingen; opgenomen in de desbetreffende digitale studiegids.

Centrale regelingen

Deze regelingen liggen ter inzage bij: 

  • ESA
  • Centrale Bibliotheek en faculteitsbibliotheken
  • Studieadviseurs van de faculteiten

De meeste regelingen zijn ook terug te vinden op studiegids.tue.nl. De meest recente regeling is van toepassing.

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

De WHW is ter inzage bij: