Studentendecaan

Bij de studentendecaan kun je terecht voor informatie en advies over uiteenlopende zaken die niet direct inhoudelijk met de studie te maken hebben. De studentendecaan kan je adviseren, bemiddelen en/of doorverwijzen. Ook als je niet goed weet wat er met je aan de hand is, kan het vaak zinvol zijn om daarover een gesprek aan te gaan met een relatieve buitenstaander. Inzicht krijgen in een problematische situatie werkt verhelderend. Met de studentendecaan bespreek je bijvoorbeeld:

  • studiefinanciering;
  • financiële ondersteuning in geval van studievertraging door bijzondere omstandigheden;
  • in- en uitschrijving;
  • uitstel bindend studieadvies (BSA);
  • bestuursbeurzen;
  • indienen van een klacht of bezwaar of het starten van een beroepsprocedure;
  • faciliteiten bij het studeren met een functiebeperking of chronische ziekte;
  • studeren en topsport;
  • toelating met een niet-regulier diploma.

Deze online afspraken tool is door de TU/e zorgvuldig opgezet en het systeem voldoet aan alle wettelijke verplichtingen van de wet op de privacy. De gegevens worden alleen als input voor de gesprekken gebruikt.