Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen kunnen helpen bij problemen en/of conflicten tussen studenten en medewerkers onderling en/of met leidinggevenden of docenten Zij zijn er voor iedereen die op de universiteit te maken heeft met ongewenst gedrag . Tevens kunnen zij bijstaan het eventueel indienen van een formele klacht.