Formulieren

Hieronder vind je een overzicht van de formulieren die binnen Education and Student Affairs (ESA) beschikbaar zijn.

Deze formulieren kun je uitprinten, invullen en bij de balie van Education and Student Affairs inleveren.

Financiële regelingen

Om (een deel van) de opgelopen studievertraging te compenseren is er in speciale gevallen financiële ondersteuning mogelijk, zoals een toelage uit het Profileringsfonds of een bestuursbeurs.