Inschrijven bij een andere opleiding

Inschrijven collegejaar vóór 1 september

Wil je je inschrijven voor een andere (bachelor/master)opleiding, kies dan in Studielink bij “Mijn opleidingen” voor “een nieuwe inschrijving toevoegen”. Check wel eerst of je toelaatbaar bent tot de opleiding en houd rekening met de deadline.

Inschrijven na 1 september

Start je in het nieuwe collegejaar met een andere studie, dan kun je je inschrijven per één van de vastgestelde instroommomenten.

Wanneer je je wilt inschrijven voor een later instroommoment dan september, dan kan dit niet via Studielink. Je regelt dit rechtstreeks bij ESA via het inschrijfformulier. Voeg bij het inschrijfformulier een brief gericht aan het College van Bestuur met daarin de reden van late inschrijving.

Op deze regel is één uitzondering: als je gedurende het collegejaar je bacheloropleiding of het schakelprogramma afrondt, kun je de maand volgend hierop starten met je masteropleiding. Ga hiervoor naar https://osiris.tue.nl/aanmelding waarmee je je gedurende het collegejaar kunt inschrijven voor een van de aansluitende masteropleidingen.