Inschrijven bij dezelfde opleiding 2018-2019

Inschrijven collegejaar 2018-2019 vóór 1 augustus 2018

Wil je je inschrijven voor de bachelor- of masteropleiding waarvoor je het afgelopen studiejaar ook was ingeschreven? Kies dan in Studielink in “Mijn To Do lijst” voor “regel je herinschrijving”.

Op het moment dat herinschrijven mogelijk is, ontvang je een e-mail waarin je wordt verzocht jouw inschrijving voor studiejaar 2018-2019 via Studielink te regelen.

Gebruik voor jouw inschrijving jouw bestaande account en maak hiervoor geen nieuw Studielink-account aan! Wanneer je jouw inloggegevens niet meer weet, is er in Studielink de mogelijkheid om je wachtwoord op te vragen.

Inschrijven na 1 augustus 2018

Je herinschrijving laten starten na augustus is niet mogelijk. Slechts in gevallen waar sprake is van duidelijk aantoonbare overmacht kan de latere herinschrijving worden goedgekeurd.

Wanneer je verzoek wordt afgewezen, kan het zijn dat je pas het 2e semester of volgend collegejaar weer verder kunt met je studie.

Zorg er dus voor dat je inschrijving inclusief de betaling collegegeld, voor 1 augustus 2018 binnen zijn!