Interne doorstroom naar master

Deze pagina bevat een korte omschrijving voor de studenten en de faculteiten over welke stappen ze moeten ondernemen om intern door te stromen vanuit de bachelor of pre-master naar de master. Het beschreven proces is de actuele werkwijze op 24-01-2019. Bij eventuele wijzigingen in het proces, zal dit op deze pagina aangepast worden.

Wanneer je slaagt voor je bachelor of pre-master en wanneer de examendatum in Osiris wordt geregistreerd krijg je een uitnodiging via de mail om je via Osiris aan te melden voor de master. Je kunt je wel al aanmelden voor master vakken, maar mocht je je verzoek tot inschrijven voor de master eerder willen doen dan kan dit middels onderstaand stappenplan.

Stappenplan

 Wie?Actie
1Student

Als eerste is het belangrijk voor de student om te weten wanneer hij wil doorstromen. Hiervoor zal hij zijn bachelor grotendeels afgerond moeten hebben. De student kan dan al via Osiris een diploma aanvraag doen aan de examencommissie.

2StudentDaarnaast kan de student zich wel al aanmelden voor mastervakken, maar nog niet voor tentamens. Dit kan de student al doen voordat hij een doorstroom verzoek heeft gedaan.
3Examencommissie

De examencommissie beoordeeld de diploma aanvraag en wijst een examenzitting toe aan de student.

4Student

Wanneer de datum van de examenzitting toegekend is kan de student via de formulierenpagina van de TU/e het formulier “Interne doorstroom masteropleiding” downloaden.

5Student

De student vult het formulier volledig in.

 • Bij het veld “Passed Bachelor’s examination on (dd/mm/yy)” vermeldt de student de datum van zijn laatste examenonderdeel (toets, verslag, presentatie, etc.). Dit geeft voor ESA een indicatie wanneer ze het document kunnen verwerken.
 • Bij de “Starting date” is het belangrijk dat dit de eerste van de maand is na de “Passed Bachelor’s examination date”. De student kan niet ingeschreven worden voor zijn bachelor (of Pre-Master) examendatum.
 • Let erop dat het formulier ondertekend opgestuurd wordt.
 
6Student

Vervolgens levert de student dit formulier ingevuld en ondertekend aan door het te mailen naar esa@tue.nl of door het formulier in te leveren aan de balie (MF 1.214) of de daarbij hangende groene brievenbus.

7ESAESA zal het formulier innemen en monitoren wanneer de examencommissie de examendatum in Osiris registreert.
8ExamencommissieDe examencommissie registreert vervolgens de examendatum. De status hiervan is te volgen in Osiris Student -> Voortgang -> Status diploma-aanvraag.
9ESAESA verwerkt de inschrijving. De student ontvangt daarna bericht dat hij is ingeschreven voor de master.

Uitzonderingen

 1. Een student die een inschrijfverzoek doet voor een niet-aansluitbare master
  Het verzoek dient door de facultaire toelatingscommissie (FTC) beoordeeld te worden. Daarna zal ESA de inschrijving zo ver mogelijk opvoeren en contact opnemen met de FTC. Zodra de FTC de toelating bepaald heeft kan het inschrijfverzoek verwerkt worden (mits de examendatum geregistreerd is).
 2. Een student stroomt door van de Pre-master naar de Master
  Deze studenten hebben nog niet voldaan aan het collegegeld. Zij dienen contact op te nemen met ESA om een machtigingsformulier op te vragen. Dit formulier moeten ze meesturen met hun doorstroomformulier.
 3. Instroom per 1 september
  Instroom per 1 september gebeurd middels een inschrijfverzoek via Studielink.