Uitschrijven bij afbreken studie

Uitschrijven na 1 September

Het kan zijn dat je om wat voor reden dan ook, bijvoorbeeld een verkeerde studiekeuze, je studie moet afbreken. Ook bij het voltooien van je studie moet je je uitschrijven. Je dient hiervoor het uitschrijfformulier te gebruiken dat te verkrijgen is via de servicedesk van ESA.

Op deze pagina vind je meer informatie over de te volgen procedures en eventuele consequenties voor het collegegeld en studiefinanciering.

Bij een verzoek tot beëindiging van de inschrijving moeten zowel de collegekaart als het voor het betreffende studiejaar geldende bewijs van inschrijving worden ingeleverd. Zolang die niet zijn ingeleverd, word je niet uitgeschreven.

Uitschrijven voor 1 september (annuleren)

Annulering van je ingeleverde (en verwerkte) inschrijving, met restitutie van het reeds betaalde collegegeld is slechts mogelijk tot 1 september.

Een verzoek tot annulering kun je indienen via Studielink. Je doet dit in Studielink door onder “mijn inschrijvingen” de button “inschrijving annuleren” te selecteren.

Verzoeken om annulering inschrijving en terugbetaling van het collegegeld die na 1 september ontvangen worden door het ESA, kunnen niet meer in behandeling worden genomen. Zij worden beschouwd als verzoek tot uitschrijving en restitutie van collegegeld gedurende het studiejaar. Dit kan dan echter alleen volgens de daarvoor geldende regels.