Gevolgen studiefinanciering

In alle gevallen van beëindiging van de inschrijving en/of studie geef je dit zelf door aan DUO. Vergeet niet je OV-studentenkaart tijdig in te leveren. De TU/e is verplicht examendata en data van begin en beëindiging van de inschrijving door te geven aan DUO.