Aanmelden voor een examenzitting

Neem vóór de beoordeling van je laatste onderwijsactiviteit contact op met de examencommissie van je opleiding zodat er zo min mogelijk tijd zit tussen het behalen van je laatste onderwijsactiviteit en het behalen van je diploma.

Meld je aan via Osiris voor de eerste examenzitting van je examencommissie volgend op de datum waarop jij verwacht dat het resultaat van jouw laatste onderwijseenheid bekend is. Indien de aanmelddeadline van die zitting reeds is verstreken, meld je dan uiterlijk aan voor de eerste daaropvolgende examenzitting.

Verzoek om getuigschrift nog niet uit te reiken

Het aanmelden voor een examenzitting dient zo snel mogelijk te gebeuren, zodat er zo min mogelijk tijd zit tussen het behalen van je laatste onderwijsactiviteit en het behalen van je diploma. In sommige gevallen kun je echter je examencommissie vragen om je getuigschrift op een later moment uit te reiken, bijvoorbeeld omdat je extra onderwijseenheden wil volgen of om cum laude af te studeren.