Beëindiging inschrijving TU/e

Je inschrijving wordt gedurende het collegejaar niet automatisch beëindigd. Om vóór 31 augustus je inschrijving te beëindigen en restitutie van collegegeld te ontvangen, moet je een uitschrijfverzoek indienen. Dit verzoek kun je indienen middels een uitschrijfformulier (dit formulier is ook te verkrijgen via het Education and Student Affairs).

Een verzoek tot uitschrijven is alleen van belang voor restitutie van collegegeld.

Inschrijving beëindigen per 1 juli of 1 augustus

Aan de TU/e is conform de wettelijke mogelijkheid bepaald dat voor de maanden juli en augustus geen restitutie van collegegeld wordt uitgekeerd. Dit betekent dat wanneer je jouw inschrijving beëindigt per 1 juli of 1 augustus, je geen aanspraak kunt maken op restitutie van collegegeld.

Datum uitschrijven

Je kunt je uitschrijven per de eerste dag van de nieuwe maand na de afrondingsdatum van jouw laatste onderwijseenheid (bijv. inleverdatum stageverslag, datum afstudeerpresentatie/verslag of tentamendatum), en dus zelfs vóór dat de beoordeling daarvan bekend is (gemaakt). Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  1. Je moet ingeschreven staan op het moment dat jij je laatste onderwijseenheid afrondde.
  2. Je dient ‘tijdig’ een uitschrijfverzoek in, en wel vóór de eerste van de maand per wanneer je jouw inschrijving wilt beëindigen.
  3. Je hebt je aangemeld voor de eerst mogelijke examenzitting volgend op de datum het resultaat van jouw laatste onderwijs eenheid.

Tijdig hierin betekent: Je uitschrijfverzoek moet op de laatste werkdag van de eerst voorliggende maand vóór 17.00 uur bij de service desk van het Education and Student Affairs zijn ingediend.

Je kunt dus al een uitschrijfverzoek indienen wanneer je verwacht dat je laatste resultaat voor of op de laatste werkdag van betreffende maand gaat halen. Je hoeft dus voor het indienen van het uitschrijfverzoek niet te wachten tot het resultaat ook daadwerkelijk binnen is. Echter, het uitschrijfverzoek wordt pas verwerkt wanneer:

  1. Jij aan de bovenstaande voorwaarden (het uitschrijfverzoek en het aanmelden voor de juiste examenzitting) hebt voldaan, én
  2. De examencommissie vervolgens heeft bepaald dat je bent geslaagd.

Voorbeeldsituaties uitschrijven

Toch niet geslaagd

Wanneer de examencommissie vaststelt dat je nog niet geslaagd bent, wordt je uitschrijfverzoek niet verwerkt en zul je weer opnieuw de bovenstaande procedure moeten volgen zodra je verwacht alsnog te slagen.

Aan het einde van het collegejaar

Indien je wilt uitschrijven per het einde van het collegejaar hoef je geen uitschrijfverzoek in te dienen. Je inschrijving eindigt automatisch wanneer je niet meer inschrijft voor het nieuwe collegejaar.

Gevolgen van uitschrijven voor studiefinanciering, OV kaart en Notebookregeling

Wanneer je bent uitgeschreven, heb je geen recht meer op studiefinanciering of een OV kaart. Deze moet je zelf bij DUO stopzetten binnen de termijn die DUO daarvoor hanteert om boetes te voorkomen.

Indien je in het bezit bent van een TU/e notebook moet de software worden verwijderd.