Voorbeeldsituaties uitschrijving

Uitschrijven vóór examenzitting

Je afstudeerpresentatie is op 22 januari en je wilt je graag zo snel mogelijk uitschrijven. Er is een examenzitting op 25 januari. Je had je nog niet aangemeld voor de zitting van 25 januari en de aanmelddeadline is reeds verstreken. De eerst volgende zitting is op 15 februari.

  • Je dient uiterlijk op de laatste werkdag van januari vóór 0.00 uur een uitschrijfverzoek in via Studielink met de wens je uit te schrijven per 1 februari
  • Je meldt je aan voor de examenzitting van 15 februari
  • Vergeet niet - indien je dit nog ontvangt - ook je studiefinanciering en OV kaart per 1 februari stop te zetten

Als inderdaad op 15 februari wordt bepaald dat je geslaagd bent, dan zal na 15 februari je uitschrijving per 1 februari geëffectueerd zijn. Je ontvangt restitutie over de maanden februari tot en met augustus.

Stel dat op 15 februari niet wordt vastgesteld dat je bent geslaagd, dan wordt de uitschrijving niet geëffectueerd. Je inschrijving blijft gewoon doorlopen en je moet een nieuw verzoek indienen wanneer aannemelijk is dat je alsnog geslaagd bent.

Uitschrijven ná examenzitting

Je hebt jouw afstudeerpresentatie op 22 januari. Er is een examenzitting op 25 januari maar daarvan is de aanmelddeadline reeds verstreken. De eerst volgende zitting is op 15 februari. Je wilt graag zo snel mogelijk uitschrijven.

  • Je meldt je aan voor de examenzitting van 15 februari
  • Je dient na de examenzitting in februari pas een uitschrijfverzoek via Studielink in dat je uitgeschreven wilt worden per 1 februari

Je bent nu te laat met het indienen van jouw verzoek tot uitschrijven per 1 februari. Het verzoek zal worden beschouwd als een verzoek per 1 maart. Dus wanneer in dit geval op 15 februari wordt bepaald dat je geslaagd bent, zal de TU/e jouw inschrijving per 1 maart beëindigen.

Stel dat op 15 februari niet wordt vastgesteld dat je geslaagd bent dan wordt de uitschrijving per 1 maart niet geëffectueerd. Je inschrijving blijft gewoon doorlopen en je moet een nieuw verzoek indienen wanneer aannemelijk is dat je alsnog geslaagd bent.

Te vroeg verzoek uitschrijven ten opzichte van examenzitting

Je hebt jouw afstudeerpresentatie op 22 januari en je wilt graag zo snel mogelijk worden uitgeschreven. Er is een examenzitting op 25 januari, maar daarvan is de aanmelddeadline reeds verstreken en je had je nog niet aangemeld. De eerst volgende zitting is op 15 februari.

  • Je dient tijdig een verzoek tot uitschrijving in per 1 februari via Studielink
  • Je meldt je per ongeluk echter in februari pas aan voor de examenzitting van 25 maart

Je hebt je nu niet aangemeld voor de eerst mogelijke examenzitting. Wanneer nu in maart wordt bepaald dat je in geslaagd bent, kan de TU/e jouw inschrijving slechts beëindigen op zijn vroegst per 1 maart (en dus niet per 1 februari).

Stel dat op 25 maart niet wordt vastgesteld dat je geslaagd bent dan wordt de uitschrijving per 1 maart niet geëffectueerd. Je inschrijving blijft gewoon doorlopen en je dient een nieuw verzoek in te dienen wanneer aannemelijk is dat je alsnog geslaagd bent.