Wisseling van je Major

Binnen het Bachelor College is het mogelijk om te wisselen van major. Om dit te doen, dien je een aantal stappen te doorlopen. Omdat dit proces ongeveer 3-4 weken in beslag kan nemen, is het belangrijk om de acties tijdig in te zetten:

1.      Plan tijdig (ongeveer 6 weken voor het einde van het kwartiel) een afspraak in met de studieadviseur van je huidige major. Deze kan je op weg helpen met het maken van een nieuwe keuze.

2.      Nadat je een keuze hebt gemaakt, plan je een afspraak in met de studieadviseur van je nieuwe major. Deze kan je meer vertellen over de opbouw van de nieuwe major en advies geven bij de samenstelling van je nieuwe curriculum.

3.      Als je je keuze definitief wilt maken, moet je inschrijving aan de TU/e worden aangepast. Let daarbij op dat pas na het gesprek met de studieadviseur van je nieuwe major je inschrijving bij je nieuwe major kan worden verwerkt.

4.     Switchen naar een TU/e opleiding met numerus fixus met ingang van volgend studiejaar: dit kan alleen als je je uiterlijk 15 januari hebt aangemeld voor de nieuwe opleiding. Je moet je dan uiterlijk 15 januari via Studielink aanmelden voor de major die je wilt gaan volgen. In dit geval, moet je dezelfde selectieprocedure doorlopen die de aankomende studenten ook doorlopen.

N.B. omzwaaien van opleiding – dus in het lopende collegejaar veranderen naar een opleiding met selectie - zal na 1 september 2018 niet meer mogelijk zijn.

5.      a. Indien je wisselt van major naar een niet-fixus major aan het einde van een collegejaar, dan moet dit via herschrijving bij een andere major op Studielink. De deadline hiervoor is 1 augustus.

b.      Als je wisselt aan het eind van kwartiel 1, kwartiel 2 of kwartiel 3 moet je dit doorgeven aan de Service Desk van Education and Student Affairs (ESA).

N.B. studenten met een internationale vooropleiding kunnen hiervoor contact opnemen met het International Office (io@tue.nl). Zij zullen dan een nieuwe aanvraag voor je indienen bij de toelatingscommissie. Wanneer je hiervoor akkoord hebt, kan je de nieuwe toelating en het formulier voor switchen inleveren bij de Service Desk van ESA.

6.      Nadat je de wisseling van de major bij ESA hebt doorgegeven, meld je je bij de Onderwijsadministratie van je huidige én nieuwe major. Bij de huidige major laat je dan weten dat je weggaat, bij de nieuwe laat je weten dat je nieuw bent. Zo kunnen zij je studiepakket in orde maken. 

7.      Na wisseling van de major meld je je aan voor je vakken via Osiris.

Tip! Let bij het wisselen van de major ook op de aanmelddeadline voor vakken. Het verwerken van de majorwisseling-aanvraag bij ESA kan 5 werkdagen in beslag nemen. Je doet er dus verstandig aan om uiterlijk op de maandag voor de sluitingstermijn je aanmeldingen voor vakken te regelen. Zo voorkom je dat je administratiekosten moet betalen.