NSE

Video National Student Survey (NSE)

Wat is de Nationale Studenten Enquête (NSE)?

De Nationale Studenten Enquête is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Dit jaar nodigt de NSE vrijwel alle studenten In Nederlands uit om hun mening te geven. De studenten zijn verdeeld over 75 onderwijsinstellingen in Nederland.

Ook TU/e vindt het belangrijk haar studenten de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan deze enquête.

Waarom is het belangrijk de enquête in te vullen?

De opleidingen die je aan de TU/e kunt volgen zijn belangrijk voor de technische vraagstukken die er in de samenleving zijn. We dagen studenten uit slimme technologische ontwikkelingen te ontwikkelen of toe te passen. En op al onze opleidingen zijn we trots. Het belangrijkste is dat studenten zich bij ons thuis voelen en elke dag weer bij zijn met de keuze voor de opleiding die ze volgen. Daarom is het van belang de mening van de studenten over TU/e en de opleidingen te blijven inventariseren en daar waar nodig aanpassingen te doen:

  • De resultaten van de NSE worden landelijk gebruikt voor studiekeuzevoorlichting, bijvoorbeeld op Studiekeuze123.nl.
  • Wij gebruiken de resultaten om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren.
  • Wist je dat het bedrijfsleven ook meekijkt naar de resultaten van de enquête?

Voldoende redenen om voor aankomende studenten, je wellicht toekomstige werkgever en vooral ook voor jezelf en TU/e deze enquête in te vullen. Alle feedback is van belang, dus ook die van jou!

Video National Student Survey (NSE)

Wil je meer weten over de vragenlijst van de NSE of over de NSE zelf? Ga dan naar nse.nl

Dit jaar kun je de enquête tot en met 10 maart invullen. Dus heb je even tijd? Vul dan de enquête in!

Wat doen we met je feedback?

Je geeft je feedback niet voor niets. Wij nemen alle feedback serieus en proberen daar waar mogelijk aanpassingen of verbeteringen toe te passen. De resultaten nemen we bijvoorbeeld op in vrijwel alle Onderwijsjaarverslagen. Daar waar nodig maken we verbeterplannen.

Een paar voorbeelden wat we naar aanleiding van eerdere feedback al aanpasten:

  • Het tijdig bekend maken van toetsresultaten
  • De informatievoorziening naar studenten
  • Meer aandacht voor je toekomst na je bachelor of master via bijvoorbeeld My Future

Wij zijn trots op TU/e. Jij ook?

We are Eindhoven University of Technology