Osiris Student

Osiris Student is het studenteninformatiesysteem van de TU/e. Hierin houd je jouw studentenadministratie bij. Dit kun je allemaal regelen in Osiris Student:

  • inschrijven voor vakken en tentamens 
  • je cijfers raadplegen 
  • je studievoortgang in de gaten houden 
  • vakinformatie raadplegen 
  • je bewijs van inschrijving ophalen 
  • je contactgegevens aanpassen als dat nodig is 
  • je diploma aanvragen bij de examencommissie 

In onderstaande screencast worden de belangrijkste functionaliteiten uitgelegd.

0:07 Consulting grades 

0:27 Keeping track of your study progress 

0:53 Course enrolment 

1:42 Test enrolment 

2:31 Consulting course information 

2:51 Exporting proof of enrolment 

3:12 Update your personal details 

3:32 Consult FAQ 

Direct naar