Addenda

Door de maatregelen tegen het coronavirus zijn er de afgelopen jaren wijzigingen geweest in onderwijs en tentaminering. Momenteel zijn er nog een paar maatregelen van kracht waarvoor een aanpassing van bestaande regelingen nodig is. Hiervoor zijn addenda op de betreffende regelingen gemaakt. Op deze pagina vind je de addenda die geldig zijn in het studiejaar 2022-2023.