Tijdelijke versoepeling harde knip studiejaar 2022/2023

Bachelorstudenten  

Als je vóór 1 september 2022 minimaal 175 EC van je bacheloropleiding hebt afgerond, dan kun je je aanmelden voor de masteropleiding die je wil volgen en waarvoor je toelaatbaar bent. De resultaten van de interim tentamenperiode tellen hierbij mee. Je kunt je tot en met 1 augustus 2022 aanmelden voor de masteropleiding.  

Als je aan alle inschrijfvoorwaarden voldoet, geldt je inschrijving voor één jaar (tot het einde van het collegejaar 2022/2023). In dit jaar kun je je bacheloropleiding combineren met je masteropleiding. Belangrijk is wel dat je je bacheloropleiding afrondt in dat jaar. Zo loop je zo min mogelijk studievertraging op. Als je je bacheloropleiding uiterlijk 31 augustus 2023 afrondt, dan kun je je masteropleiding voortzetten. Als je je bacheloropleiding niet op tijd afrondt, kun je niet verder met je masteropleiding. De behaalde mastervakken blijven dan geldig conform de voorwaarden in de OER.  
 
Als je in collegejaar 2021/2022 gebruikmaakte van de versoepeling en je je bacheloropleiding niet op tijd afrondt, dan kun je nu geen gebruik meer maken van de versoepeling.

Pre-masterstudenten 

Als je (deels) in Q3 en Q4 een pre-masterprogramma volgt en vóór 1 september 2022 minimaal 25 EC hebt behaald (of maximaal 5 EC hebt openstaan), dan kun je je aanmelden voor de masteropleiding waar het pre-masterprogramma op voorbereidt. Je kunt je tot en met 1 augustus 2022 aanmelden voor de masteropleiding.  

Als je een pre-masterprogramma volgt dat in Q1 en Q2 heeft plaatsgevonden en als je nog herkansingen hebt in Q3 en Q4/interim, dan kun je ook gebruik maken van deze regeling. Ook dan kun je je tot en met 1 augustus 2022 aanmelden voor de masteropleiding.  

Als je je pre-masterprogramma uiterlijk 31 augustus 2023 afrondt, dan kun je je masteropleiding voortzetten. Als je je pre-masterprogramma niet op tijd afrondt, kun je niet verder met je masteropleiding en ook niet met je pre-masterprogramma (gedurende 3 jaar).

Studenten van andere universiteiten en hbo-opleidingen 

Wo-bachelorstudenten die direct toelaatbaar zijn tot een masteropleiding aan de TU/e, worden toegelaten als ze minimaal 175 EC hebben behaald van hun bacheloropleiding. Als je hier gebruik van wil maken, moet je vóór 1 september 2022 een verklaring van je onderwijsinstelling laten zien waaruit blijkt dat je minimaal 175 EC van je examenprogramma hebt afgerond. Aan het einde van het collegejaar 2022/2023 moet de externe bacheloropleiding zijn afgerond. Als dat niet zo is, kun je niet verder met je masteropleiding aan de TU/e.  

Hbo-TOP-studenten worden toegelaten tot de masteropleiding als ze minimaal 235 EC hebben behaald van hun hbo-bacheloropleiding én het hbo-TOP-programma hebben afgerond. Je moet dan vóór 1 september 2022 een verklaring van je onderwijsinstelling laten zien waaruit blijkt dat je minimaal 235 EC hebt afgerond van je examenprogramma op het hbo.   

Als je een hbo- of wo-opleiding aan een Nederlandse onderwijsinstelling volgt en je via een pre-masterprogramma toelaatbaar bent tot een masteropleiding aan de TU/e, dan word je toegelaten tot het pre-masterprogramma als je minimaal 175 EC hebt behaald van je wo-bacheloropleiding of 235 EC van je hbo-bacheloropleiding. Je moet dan vóór 1 september 2022 een verklaring van je onderwijsinstelling laten zien waaruit blijkt dat je de benodigde EC hebt behaald. 

Als je een 3-jarige hbo-bachelor volgt en je hbo-bachelor programma dus niet uit 240 EC maar uit 180 EC bestaat, dien je uiterlijk 31 augustus 175 EC te hebben behaald om gebruik te kunnen maken van de regeling.

Aanmelden  

Als je al aan de TU/e studeert, dan kun je je aanmelden voor een masteropleiding via Studielink. Om te starten in september 2022 moet je je uiterlijk 1 augustus 2022 aanmelden voor je masteropleiding. Daarnaast moet je je ook herinschrijven voor je bacheloropleiding of pre-masterprogramma. Dat kan vanaf half juni. Je ontvangt een bericht van ons zodra je je kunt herinschrijven.   

Verklaring huidige onderwijsinstelling

Studeer je nog niet aan de TU/e en wil je gebruik maken van de tijdelijke versoepeling van de harde knip? Dan hebben we een verklaring van je huidige onderwijsinstelling nodig. Deze verklaring moet de volgende informatie bevatten: 

  • Student X (volledige naam en geboortedatum)
  • Heeft X aantal EC behaald binnen het examenprogramma van opleiding X op datum XX-XX-XXXX

De verklaring dient op instellingsbriefpapier te worden geprint en moet voorzien zijn van een stempel en handtekening.

We dienen de originele verklaring te ontvangen. Deze kun je per post naar ons toesturen.

Technische Universiteit Eindhoven
t.a.v. ESA - Enrollment Office
Postbus 513
5600 MB Eindhoven

Meer informatie 

Heb je naar aanleiding van deze informatie vragen? Neem dan contact op met Education and Student Affairs via ons contactformulier. We helpen je graag verder!