Studentenstatuut

In het studentenstatuut staan de rechten en plichten die jij en de TU/e ten opzichte van elkaar hebben. Het studentenstatuut is wettelijk verplicht en bestaat uit twee delen:  

 1. een instellingsdeel (geldt voor de gehele TU/e)  
 2. een opleidingsdeel (dit vind je op de faculteitspagina’s van de studiegids) 

Het instellingsdeel is grotendeels gebaseerd op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW), maar ook andere wetten komen ter sprake. 

 1. Algemene Bepalingen 
 2. Toegang en Toelating 
 3. Rechten en Plichten Verbonden aan Inschrijving 
 4. Onderwijs 
 5. Tentamens en Examens 
 6. Deelname Studenten aan Universitaire en Facultaire Organen 
 7. Rechtsbescherming 
 8. Gedragsregels 
 9. Overzicht Regelingen