Meldingsplicht

  1. Heb je omstandigheden die tot vertraging kunnen leiden, dan moet je dit direct maar in ieder geval binnen 2 maanden melden, of laten melden, bij de studieadviseur van de opleiding of een studentendecaan van ESA teneinde te overleggen over te nemen maatregelen om de studievertraging zo veel mogelijk te beperken.

    Voor studenten die een Bindend Studie Advies ontvangen, geldt dat er direct of in ieder geval binnen 20 werkdagen, melding moet worden gemaakt van de bijzondere omstandigheden bij de studie adviseur van de opleiding (OER art. 7.7 -3) . Alleen dan worden de bijzondere omstandigheden in overweging genomen bij een aanvraag voor een uitstel van het Bindend Studie Advies
     
  2. Bij te late melding kan jouw aanvraag voor een toelage uit het Profileringsfonds worden afgewezen. Een afspraak met een studentendecaan maak je via de website: https://studiegids.tue.nl/organisatie/studentbegeleiding/
     
  3. Ben je door bijzondere omstandigheden langer dan twee maanden niet in staat om onderwijs te volgen, dan ben je verplicht om in overleg met de studentendecaan te treden over de mogelijkheid van tussentijds uitschrijven. Je kunt hiervoor een afspraak maken. Het niet benutten van de mogelijkheid tussentijds uit te schrijven of verlenging van studiefinanciering te krijgen via DUO, kan leiden tot het geheel of gedeeltelijk afwijzen van een aanvraag om een toelage uit het Profileringsfonds.  Overigens ontvang je geen toelage over de periode dat je uitgeschreven bent.