Aanvraagprocedure

Voor het aanvragen van een bestuursbeurs moet je ook zelf een aanvraagformulier inleveren. Dit formulier kun je hier downloaden. Dit moet je vóór 1 mei 2017 bij het ESA inleveren. Als je je niet aan eerder genoemde deadline houdt, dan kunnen we de bestuursbeurs niet uitbetalen.

Na ontvangst van het aanvraagformulier wordt gecontroleerd of je aan de voorwaarden voor het krijgen van een bestuursbeurs voldoet. Ook wordt gecontroleerd of jouw vereniging niet over het totaal voor die vereniging beschikbare aantal maanden heen gaat.

Toekenning en uitbetaling

Wanneer je in juni 2017 al voldoet aan de studievoortgangseis zoals die geldt tijdens je bestuursperiode en je dus een bestuursbeurs wordt toegekend, zal deze in juli 2017 in zijn geheel worden uitbetaald. Je krijgt dan ook een toekenningsbrief.

Wanneer je op dat moment nog niet voldoet aan de studievoortgangseis, dan ontvang je nog geen brief en zal er in september 2017 opnieuw beoordeeld worden of je dan wel voldoende studiepunten hebt gehaald. Je ontvangt dan schriftelijk een beslissing op je aanvraag en er vindt dan uitbetaling van de bestuursbeurs plaats.