Aanvraagprocedure

Het aanvragen van een bestuursbeurs gaat via Osiris. Hiervoor word je begin juni 2020 uitgenodigd door de studentendecaan, wanneer deze de namen van beursgerechtigde studenten heeft doorgekregen van de Koepels van studentenverenigingen.

Nadat je je aanvraag in Osiris hebt gedaan en deze compleet is, wordt gecontroleerd of je aan de voorwaarden voor het krijgen van een bestuursbeurs voldoet. Ook wordt gecontroleerd of jouw vereniging niet over het totaal voor die vereniging beschikbare aantal maanden heen gaat.

Toekenning en uitbetaling

Wanneer je in juli  al voldoet aan de studievoortgangseis zoals die geldt tijdens je bestuursperiode en je ook aan de andere voorwaarden voldoet,dan wordt de bestuursbeurs in juli/augustus in zijn geheel  uitbetaald. Je krijgt dan ook een toekenningsmail. Is dan duidelijk dat je niet aan de overige voorwaarden (75% eis, P-diploma) voldoet, dan krijg je een voornemen tot afwijzen van je aanvraag.

Wanneer je op dat moment alleen nog niet voldoet aan de studievoortgangseis gedurende je bestuursjaar, dan  zal er in september  opnieuw beoordeeld worden of je dan wel voldoende studiepunten hebt gehaald. Je ontvangt vervolgens een toekenning of voornemen tot afwijzing per mail. Uitbetaling vindt dan plaats in oktober.

Bezwaar

Ben je het niet eens met het voornemen tot afwijzen van je aanvraag door de studentendecaan  dan kun je binnen twee weken reageren op dit voornemen. Daarna wordt het besluit genomen. Reageer je niet dan wordt het voornemen na twee weken een besluit. Ben je het niet eens met het besluit, dan kun je binnen zes weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken door indiening van een bezwaarschrift bij het College van Bestuur. Je kunt het bezwaarschrift indienen via het digitale klachtenformulier op de website:

https://studiegids.tue.nl/organisatie/regelingen-en-gedragscodes/klachten-en-geschillen/