Erkende maanden

Het aantal toe te kennen maanden wordt individueel beoordeeld.

Per studiejaar geldt een minimumtermijn van 1 maand en een maximumtermijn van 9 maanden.

Bij cumulatie van bestuursfuncties over meer dan één studiejaar kan maximaal voor 14 erkende maanden een bestuursbeurs worden toegekend voor de totale periode van inschrijving.