Hoogte Toelage

De omvang van de financiële ondersteuning bedraagt € 426,87 (collegejaar 2019-2020) per maand voor studenten die in aanmerking komen voor een bestuursbeurs. Deze bedragen kunnen worden aangevuld met 69% van de aanvullende beurs wanneer een student daar recht op heeft. Voor buitenlandse studenten geldt hetzelfde bedrag.

Fiscale aspecten

De fiscus beschouwt de bestuursbeurs niet als belastbaar inkomen. Voorwaarde is dat je afziet van het opvoeren van studiekosten als aftrekpost. Ook mogen je ouders de kosten van jouw levensonderhoud niet als buitengewone last opvoeren.