Koepels en verenigingen

De verschillende verenigingen zijn geclusterd in een aantal koepels van verenigingen. Er bestaan zes koepels: ESSF, FSE , Compositum, Scala, de ‘restkoepel’ en een levensbeschouwelijke koepel.

Kort gezegd is ESSF er voor de sportverenigingen, FSE voor de studiegerelateerde verenigingen, Compositum voor de studentengezelligheidsverenigingen en Scala voor de culturele verenigingen. De restkoepel bestaat uit een groep verenigingen die niet onder één van de hiervoor genoemde koepels past. De levensbeschouwelijke koepel is er voor o.a. de verenigingen met een bepaalde geloofsovertuiging. 

In bijlage 2 van de Regeling Profileringsfonds is aangegeven welke verenigingen binnen de hierboven genoemde koepels in aanmerking kunnen komen voor bestuursbeurzen.

Rol koepels bij bestuursbeurzen

Het bedrag dat jaarlijks voor bestuursbeurzen beschikbaar is, wordt uitgedrukt in een aantal bestuursbeursmaanden.

Per koepel is een bepaald aantal maanden beschikbaar. De koepels verdelen deze maanden in overleg met de verenigingen over de verenigingen die in deze koepel vallen.

De koepels koppelen dit terug aan ESA, zodat hiermee rekening kan worden gehouden wanneer de individuele aanvragen voor een bestuursbeurs ingediend worden.