Studievoortgangseis

Tijdens de periode dat de bestuursfunctie wordt vervuld, geldt een studievoortgangseis.

Als je vóór 1 september 2012 bent ingestroomd in een bacheloropleiding oude stijl of een masteropleiding geldt, bij een bestuursfunctie van 12 maanden, een studievoortgangseis van minimaal 12 studiepunten.

Ben je op of na 1 september 2012 ingestroomd in de bacheloropleiding nieuwe stijl volgens het Bachelor College dan geldt een studievoortgangseis van minimaal 15 studiepunten bij een bestuursfunctie van 12 maanden.

Uitzonderingen

Voor een student die nominaal heeft gestudeerd én op 1 september geen studiepunten meer hoeft te behalen om in aanmerking te komen voor zijn bachelor of master diploma, geldt geen studievoortgangseis wanneer hij zich aansluitend inschrijft in een masteropleiding. Bij her-inschrijving in een bacheloropleiding vervalt het recht op een bestuursbeurs.

Voor een student die 12 studiepunten of minder (voor de Bachelor College student 15 studiepunten of minder) moet halen om in aanmerking te komen voor zijn bachelor of master diploma geldt een studievoortgangseis van het nog resterend aantal te behalen studiepunten.

Naar rato

Er zijn een aantal situaties waarin je vóór aanvang van je bestuursfunctie moet overleggen met de studentendecaan om de studievoortgangseis naar rato vast te stellen:

  • Bij een functie die korter dan 12 maanden duurt
  • Indien je een niet nominale student bent die minder dan 12 studiepunten kan halen (bijvoorbeeld geen vakken meer openstaan, alleen projecten of een vrije minor)

Wanneer je een bestuursbeurs hebt aangevraagd en je na afloop van het studiejaar waarin je de bestuursfunctie hebt vervuld niet geheel hebt voldaan aan de studievoortgangseis, wordt de financiële tegemoetkoming naar rato uitbetaald.