Profileringsfonds

Een toelage uit het Profileringsfonds is mogelijk als je tijdens de 3 jaar van je bachelor of de 2 jaar van je master vertraging hebt opgelopen door bijzondere omstandigheden en je daardoor niet kunt afstuderen binnen de periode dat je studiefinanciering ontvangt. Je moet voor je studie aanspraak hebben of hebben gehad op studiefinanciering. Studiefinanciering volgens het nieuwe studiefinancieringsstelsel bestaat uit een lening, eventueel aanvullende beurs en studentenreisproduct.

Zie de Regeling Profileringsfonds 2019-2020 voor een uitgebreide toelichting op de voorwaarden.