Aanvraagprocedure

 

De aanvraag voor een toelage uit het Profileringsfonds gaat via de studentendecanen bij ESA.

 1. Het aanvragen van een bestuursbeurs gaat via Osiris. Hiervoor word je vanaf 1 mei 2018 uitgenodigd door de studentendecaan, wanneer deze de namen van beursgerechtigde studenten heeft doorgekregen van de Koepels van studentenverenigingen.
 2. Het aanvragen van een toelage vanwege lidmaatschap universiteitsraad/Faculteitsraad/Opleidingscommissie gaat momenteel nog via een aanvraagformulier dat je kunt inleveren  bij de ESA service desk.
 3. Voor de overige aanvragen dien je eerst een afspraak te maken met een studentendecaan. Deze zal dan beoordelen of je in aanmerking komt voor een toelage. Als dat het geval is vul je een aanvraagformulier in en lever je dit in bij de ESA service desk.
 4. Bij alle aanvragen moet je bewijsstukken aanleveren. Lees hier welk bewijs voor welke omstandigheid nodig is.
 5. Voor het indienen van de aanvraag geldt een deadline die verschilt per omstandigheid:
  • (Chronische) ziekte, functiebeperking, zwangerschap, bijzondere familie omstandigheden, onvoldoende studeerbare opleiding: 1 januari van het studiejaar volgend op het studiejaar waarin de bijzondere omstandigheden zich hebben voorgedaan.
  • Lidmaatschap opleidingscommissie/faculteitsraad/universiteitsraad: binnen 2 maanden na afloop van de zittingstermijn. De zittingstermijn is één jaar.
  • Topsport: 1 januari van het studiejaar volgend op het studiejaar waarin de vertraging door topsport zich heeft voorgedaan.
  • Bestuursbeurs: vóór 1 mei in het studiejaar waarin de bestuursfunctie wordt vervuld.

De studentendecanen behandelen namens het College van Bestuur alle aanvragen en nemen binnen acht weken na het indienen van een aanvraag een beslissing. Van de beslissing word je schriftelijk op de hoogte gebracht.