Aanvraagprocedure

 1. Het aanvragen van een bestuursbeurs gaat via Osiris. Hiervoor word je begin juni 2020 uitgenodigd door de studentendecaan, wanneer deze de namen van beursgerechtigde studenten heeft doorgekregen van de Koepels van studentenverenigingen.
 2. Het aanvragen van een toelage vanwege lidmaatschap universiteitsraad/Faculteitsraad/Opleidingscommissie gaat via Osiris. Hiervoor kun je een mail sturen naar de studentendecanen: Studentendecanen@tue.nl
 3. Voor de overige aanvragen dien je eerst een afspraak te maken met een studentendecaan. Deze zal dan beoordelen of je in aanmerking komt voor een toelage. Als dat het geval is krijg je via Osiris een uitnodiging om een digitaal aanvraagformulier in te vullen.
 4. Bij alle aanvragen moet je bewijsstukken aanleveren. Lees hier welk bewijs voor welke omstandigheid nodig is.
 5. Voor het indienen van de aanvraag geldt een deadline die verschilt per omstandigheid:
  • (Chronische) ziekte, functiebeperking, zwangerschap, bijzondere familie omstandigheden, onvoldoende studeerbare opleiding: 1 januari van het studiejaar volgend op het studiejaar waarin de bijzondere omstandigheden zich hebben voorgedaan.
  • Lidmaatschap opleidingscommissie/faculteitsraad/universiteitsraad: binnen 2 maanden na afloop van ieder lidmaatschap/zittingstermijn. De zittingstermijn is één jaar.
   Overgangsregeling voor studenten die aanvragen van de afgelopen jaren hebben opgespaard: studenten worden tot 1 december 2019 in de gelegenheid gesteld de aanvragen voor een beurs over de afgelopen jaren alsnog in te dienen.
  • Topsport: 1 januari van het studiejaar volgend op het studiejaar waarin de vertraging door topsport zich heeft voorgedaan.
  • Bestuursbeurs: vóór 1 mei in het studiejaar waarin de bestuursfunctie wordt vervuld.

De studentendecanen behandelen namens het College van Bestuur alle aanvragen en nemen binnen acht weken na het indienen van een aanvraag een beslissing. Van de beslissing word je schriftelijk op de hoogte gebracht.