Erkende maanden

De vertraging die door bijzondere omstandigheden is ontstaan wordt uitgedrukt in erkende maanden. Alleen voor erkende maanden kun je een toelage uit het Profileringsfonds krijgen.

Het aantal toe te kennen erkende maanden wordt individueel beoordeeld. Er gelden maximum-termijnen bij:

  • Zwangerschap: 4 maanden
  • Organisatie en bestuur: maximaal 1 maand per studiejaar
  • Topsport