Hoogte Toelage

De hoogte van de toelage is gelijk aan de hoogte van de beurs die je van de Dienst Uitvoering Onderwijs ontving, voorafgaand aan de aanvraag. Er wordt rekening gehouden met een eventuele aanvullende beurs en met een partner- of éénoudertoeslag. Je moet tijdens de ondersteuningsperiode als student aan de TU/e zijn ingeschreven.

Samenloop met andere regelingen

Heb je van de TU/e een bestuursbeurs gekregen en doet zich daarna één van de hierboven genoemde bijzondere omstandigheden voor?  Dan is een toelage uit het Profileringsfonds mogelijk, uitgezonderd de erkende maanden waarvoor je een bestuursbeurs hebt ontvangen.

Ben je door ziekte of door bijzondere familieomstandigheden langer dan twee maanden niet in staat om onderwijs te volgen, dan kun je je tussentijds uitschrijven. Je kunt hiervoor een afspraak maken met een studentendecaan. Overigens ontvang je geen toelage over de periode dat je uitgeschreven bent.

Voor een bijzondere medische of niet-medische omstandigheid kun je maximaal 12 maanden verlenging van studiefinanciering krijgen van de Dienst Uitvoering Onderwijs. Daarna is een beroep op een toelage uit het Profileringsfonds mogelijk.

Tijdige melding

Het niet benutten van de mogelijkheid tussentijds uit te schrijven of verlenging van studiefinanciering te krijgen, kan leiden tot het geheel of gedeeltelijk afwijzen van een aanvraag om een toelage uit het Profileringsfonds.

Neem tijdig contact op met een studentendecaan om problemen te voorkomen. (zie artikel 8.2 van de Regeling Profileringsfonds 2014-2015).