Tijdige melding

Een bijzondere omstandigheid dien je onmiddellijk, doch uiterlijk binnen vijf maanden na het zich voordoen van de bijzondere omstandigheid te melden of te laten melden bij de studieadviseur, studentendecaan of een studentenadviseur.

Latere melding, dus na vijf maanden, van de bijzondere omstandigheden heeft tot gevolg dat er geen toelage uit het Profileringsfonds plaats vindt (of anders: geen maanden erkend worden) over de periode voorafgaand aan de vijf maanden voor de melding.

Meld je de bijzondere omstandigheden na afloop van die bijzondere omstandigheden, dan is er slechts recht op een toelage uit het Profileringsfonds voor de duur van maximaal vijf maanden.

Een aanvraag voor een toelage uit het Profileringsfonds kun je indienen bij het ESA vóór 1 januari van het studie jaar volgend op het studiejaar waarin de bijzondere omstandigheden zich hebben voorgedaan.

Voorbeelden

  • Josien is ziek van 2 januari 2013 tot en met 15 augustus 2013. Zij heeft de ziekte van Pfeiffer. Op 20 februari 2013 meldt zij haar ziekte bij de studieadviseur. Op 15 januari 2014 dient zij een aanvraag in voor een toelage uit het Profileringsfonds. Helaas wordt de aanvraag afgewezen, aangezien de aanvraag voor 1 januari van het volgende studie jaar (dus voor 1 januari 2014) binnen had moeten zijn.
  • Pieternel wordt op 15 maart 2013 ziek. Op 20 juni meldt zij haar ziekte bij de studieadviseur. Uiteindelijk is Pieternel pas weer in november 2013 de oude. Op 15 januari 2014 dient zij een aanvraag in voor een toelage uit het Profileringsfonds. Helaas wordt de aanvraag afgewezen, aangezien de aanvraag voor 1 januari van het volgende studie jaar (dus voor 1 januari 2014) binnen had moeten zijn.
  • Klaas krijgt op 20 november 2012 een ernstig auto-ongeluk. Hij moet ongeveer zes maanden revalideren. Uiteindelijk is Klaas 10 maanden niet in staat te studeren (tot 19 september 2013). Op 1 juli 2013 meldt hij het ongeluk bij de studentenadviseur. Gelet op de regeling had Klaas het ongeluk uiterlijk op 19 april 2013 moeten melden of moeten laten melden bij de studentenadviseur/studieadviseur. Deze late melding heeft tot gevolg dat Klaas over de periode van vijf maanden voor de melding op 1 juli 2013 geen recht heeft op een tegemoetkoming uit het Profileringsfonds. Klaas krijgt dus geen tegemoetkoming over de maanden november 2012 tot februari 2013 en wel 1 februari tot en met 19 september 2013). Let op: Klaas moet zijn aanvraag wel voor 1 januari 2014 indienen.
  • Stel, Klaas uit het vorige voorbeeld meldt de bijzondere omstandigheid pas op 15 oktober 2013, dus nadat de bijzondere omstandigheid is geëindigd. Klaas krijgt slechts over maximaal vijf maanden een tegemoetkoming uit het Profileringsfonds. Let op: ook in deze situatie dient Klaas zijn aanvraag voor 1 januari 2014 in te dienen.