Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een toelage uit het Profileringsfonds gelden voor het collegejaar 2014-2015 moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Je hebt het afsluitend examen nog niet met goed gevolg afgelegd, en
  2. je bent feitelijk studerend aan de TU/e, en
  3. je geniet of hebt gemengde studiefinanciering genoten, en
  4. de bijzondere omstandigheden hebben zich voorgedaan of doen zich voor  in de periode dat je gemengde studiefinanciering ontving of ontvangt, en
  5. door die bijzondere omstandigheden heb je studievertraging

Volg je als voltijdstudent een verkorte opleiding (zoals bijvoorbeeld een schakelprogramma en de daaropvolgende masteropleiding), dan geldt dat je voor ondersteuning in aanmerking komt indien de bijzondere omstandigheid plaatsvindt binnen de nominale studieduur van de verkorte opleiding.